Vindkraft och kärnkraft

1. Vilket energislag tycker du Sverige ska satsa på?

2. Hur många vindkraftsverk med normalstorlek (3 MW) behövs för att producera samma mängd elenergi som en kärnkraftsreaktor producerar på ett år?