1. Vilken, eller vilka, faktorer är den/de främsta för att lyckas som lärare?

2. Vad har utbildningsvetenskap och AHU för hämtställe?

3. Vad ska du tänka på innan du reser?

4. Vad heter SN:s projekt på CTR?

5. Vilken förkortning kan "den praktiknära forskningen" kopplas till?

6. UKÄ utvärderar nu lärarutbildningen avseende:

7. Hur många timmar ersätter vi ett VFU-besök med?

8. Om en gurka med 99 % vatten väger 300 g, vad väger då samma gurka med 98 procent vatten?

9. Hur många lärare examineras (ung) varje år i Lund?

10. Varför har man indirekta kostnader/ OH?

11. Vad sysslar UKÄ-gruppen med?

12. Interna utredningen som gjorts av Lars Haikola arbetar med: