1. Kan vi fastställa antalet ledamöter till 5 ordinarie och 1 suppleant?