1. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret?