1. Kan vi lägga revisorernas berättelse till handlingarna?