1. Kan vi lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna?