1. Kan vi lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna?