1. Kan vi godkänna den föreslagna ändringen av stadgarna?