1. Kan vi besluta att avskaffa möjligheten att delbetala?